Springy

Yttre tänkande: Svensk-brittiskt toppmöte 2023

Publicerad: 11 december 2023
LinkedInFacebookTwitter
Fredrik Warneryd, VD för Svenska Handelskammaren, talar till publiken och öppnar officiellt toppmötet, klädd i professionell klädsel.
Fredrik Warneryd, verkställande direktör, Svenska Handelskammaren

Som samhälle står vi inför flera stora utmaningar, t.ex. geopolitiska förändringar, finansiell instabilitet, det akuta behovet av att ta itu med klimatförändringarna och den förestående tekniska revolutionen. Dessa utmaningar kräver noggrann uppmärksamhet och medvetna åtgärder för att fastställa de mest effektiva lösningarna.

För att ta itu med de bredare tendenser som omformar vår värld måste vi först ta reda på hur vi ska ta oss an dessa frågor, skapa nya infallsvinklar, granska saker ur olika perspektiv och föra samman olika, tankeväckande individer.

TRH Kronprinsessan och Prins Daniel av Sverige i London vid toppmötet Outer Thinking.
TRH Kronprinsessan och Prins Daniel av Sverige


Outer Thinking erbjöd en dynamisk plattform för framåtblickande ledare att sammankalla en samling inflytelserika personer, inklusive företagsledare, entreprenörer, politiker och akademiker.

Denna mångsidiga sammankomst innehöll några av de skarpaste hjärnorna från Sverige och Storbritannien, alla engagerade i att tänja på gränser och introducera innovativa idéer och lösningar.

Dynamisk scen på Outer Thinking Summit 2023 med ett fullsatt rum av engagerade svensk-brittiska gäster och åhörare.
Yttre tänkande: Svensk-brittiskt toppmöte 2023

Anammade en gemensam vision

Kärnan i Outer Thinking var ett engagemang för att främja samarbete och inleda meningsfulla diskussioner kring de mest angelägna frågorna i tiden.

Ledare från olika sektorer samlades för att utforska innovativa tillvägagångssätt, utmana konventionella normer och gemensamt bidra till en framtid som tar itu med det globala samfundets mångfacetterade utmaningar.

Diplomatiska ledare: H.E. Judith Gough, brittisk ambassadör i Sverige, H.E. Stefan Gullgren, svensk ambassadör i Storbritannien, Håkan Jevrell, statssekreterare.
H.E. Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige, H.E. Stefan Gullgren, Sveriges ambassadör i Storbritannien, Håkan Jevrell, statssekreterare.

Tom Standage, biträdande redaktör för The Economist, håller ett övertygande tal vid toppmötet Outer Thinking i London 2023.
Tom Standage, biträdande redaktör, The Economist och redaktör för The World Ahead

Avslöjade nya perspektiv

Toppmötet erbjöd en plattform för ledare att få nya insikter i komplexa frågor. Outer Thinking katalyserade en dialog som överskred gränser och gav upphov till innovativa lösningar genom att föra samman ledare från Sverige och Storbritannien.

Deltagarna fördjupade sig i tankeväckande diskussioner som inspirerade till en omvärdering av befintliga strategier och utforskandet av nya perspektiv.

Sara Tavasolian, Hannah Carlsson, Beata Ankarcrona
Sara Tavasolian, Hannah Carlsson, Beata Ankarcrona

I samtal med Koenigsegg: Att överskrida gränserna - vårt innovations-DNA, Christian von Koenigsegg, grundare och VD, Koenigsegg Automotive, Halldora von Koenigsegg, COO, Koenigsegg Automotive
Christian von Koenigsegg och Halldora von Koenigsegg, Koenigsegg Automotive

Ida Svensson, Transformation Manager Nya livsmedel, Tetra Pak
Ida Svensson, Transformation Manager Nya livsmedel, Tetra Pak

Hélène Barnekow, partner, Ascension, och ceremonimästare Nik Gowing, direktör och grundare, Thinking the Unthinkable och ceremonimästare
Ceremonimästare Hélène Barnekow och Nik Gowing

Sara Tavasolian
Vice VD för produkt