Springy

Springy x SCC

Publicerad: 11 januari 2024
LinkedInFacebookTwitter
Bild som visar 14 företag på proptech-eventet i London.
Bild: SCC

Utbyte av ekosystem

I september uppnådde Springy en spännande milstolpe när vi valdes ut bland 14 innovativa företag att delta i Ecosystem Exchange: Proptech-programmet som hölls i London.

Detta samarbetsevenemang, som organiserades av Sveriges ambassad i London, den brittiska ambassaden i Stockholm och den svenska handelskammaren för Storbritannien, syftade till att främja internationella affärsförbindelser och visa upp innovativa tekniska framsteg inom fastighetsteknik.

Tvådagarsprogrammet var en intensiv och berikande upplevelse. Vi fick en fantastisk möjlighet att fördjupa oss i en rad expertledda masterclasses som gav oss kraftfulla insikter och strategier för att med säkerhet driva affärstillväxt och snabbt anpassa oss till det ständigt föränderliga marknadslandskapet.

Inspirerande tal från erfarna entreprenörer och företagsledare gav oss värdefulla insikter, vilket ledde till innovativa idéer och nya sätt att lösa problem.

Bild på talare och en moderator som deltar i en diskussion på scenen.
Mark Prisk, ordförande, Saltaire Housing Ltd och tidigare parlamentsledamot; Martin Reeves, utvecklingsdirektör, Oktra; Ramsey Assal, grundare och VD, The Landsite

"Speed networking"-sessionerna var utan tvekan en av de mest spännande höjdpunkterna i programmet. Dessa sessioner gav deltagarna en unik möjlighet att delta i snabba samtal med olika branschexperter och yrkesverksamma, vilket gjorde det möjligt för dem att skapa värdefulla kontakter och få nya insikter i sina respektive områden.

Bild som visar 14 företag som uppmärksamt lyssnar på talare vid ett evenemang.
Bild: SCC

Dessa sessioner var inte bara ett tillfälle att få kontakt med andra likasinnade yrkesverksamma utan också en chans att utforska potentiella samarbeten och partnerskap.

Mångfalden av deltagare, allt från grundare av nystartade företag till etablerade företagsledare, skapade en dynamisk och stimulerande miljö för utbyte av idéer och erfarenheter.

Pru Ashby, hållbarhetschef, London & Partners; Isabella Gillstrom, investerare, Hg Capital Partners; Mark Prisk, ordförande, Saltaire Housing Ltd och tidigare parlamentsledamot; Anna Crona, chef för Business Services, SCC

Tack till teamet på Svenska Handelskammaren för Storbritannien för ett fantastiskt evenemang!

Och ett särskilt tack till de fantastiska talarna, moderatorerna och de lysande proptech-startups och scale-ups som vi hade förmånen att träffa.Sara Tavasolian
Vice VD för produkt